SNK group, s.r.o.

Nepřímý export - poměrně rychlý a levný způsob uvedení produkce na trh v jiné zemi. Zpravidla se takový export provádějí prostřednictvím obchodní značky. V rámci tohoto modelu se produkce vyrábí jednou společností a prodává pod značkou jiné.

Otevření dceřiné společnosti - jeden z nejoptimálnějších, ale zároveň nákladných způsobů osvojení nového trhu. Na rozdíl od nepřímého exportu Vám tento model umožňuje plně řídit marketingovou strategii a strategii prodeje vaší produkce na zahraničním trhu. Nicméně toto vyžaduje významné finanční investice, čas, jakož i dobrou znalost místní regulační a daňové legislativy.

Ve všech těchto případech, jako i v případě partnerství, pro efektivní používání takových modelů je nutné mít v zemi, do níž hodláte exportovat produkci, spolehlivého partnera. Společnost SNK napomáhá hledání spolehlivých partnerů v zemi, která Vás zajímá.

Все права защищены © 2008-2018 SNK group s.r.o.