SNK group, s.r.o.

Velmi důležitou etapou projektu je jeho správa, jejímž cílem je zajistit hladký průběh projektu a úspěšné provedení samotného projektu. Nejdůležitějším aktuálním projektem je vstup ukrajinského spotřebitele na trhy EU, který je doprovázena množstvím obtíží. Bohužel bez překonání těchto obtíží nebude možné úspěšně prezentovat svou produkci evropskému spotřebiteli.

Potíže souvisejí například s legislativními požadavky týkající se ochrany práv spotřebitelů nebo ochrany práv zaměstnanců. Existuje jednotný soubor pravidel Evropské komise pro práva spotřebitelů, který se vztahuje na veškeré spotřební zboží a služby.

Pro mnoho ukrajinských výrobců je poměrně problematické řešit samostatně všechny otázky týkající se organizace podnikání v EU. SNK je připravena poskytnout konzultační služby ke vstupu na evropský trh: registrace podnikání, analýza trhu, certifikace produkce a další podporu podnikání. Také poskytneme konzultaci evropským společnostem, které mají zájem o rozšiřování své přítomnosti na Ukrajině.

Odborníci SNK poskytují širokou škálu konzultací týkajících se projektu, připravují veškeré potřebné zadávací dokumentace, předkládají průběžné a závěrečné zprávy o projektu, platební příkazy, připravují návrhy smluv o koupi a prodeji zboží, služeb, prací, organizují šíření informací o projektu a jeho výsledcích, zastupují zájmy klientů před institucemi EU a Ukrajiny.

Все права защищены © 2008-2018 SNK group s.r.o.